Ofertele curente:


 

Legi și alte acte necesare:

 • Constituția Republicii Moldova (EnglezăRomânăRusă)
 • Legea parcurilor industriale 182/2010 (RomânăRusă)
 • Legea cu privire la investiții 81/2004 (RomânăRusă)
 • Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător 235/2006 (RomânăRusă)
 • Codul Fiscal (RomânăRusă)
 • Codul Muncii (RomânăRusă)
 • Hotărârea Guvernului privind procedura selectării rezidenților 652/2011 (RomânăRusă)
 • Hotărârea Guvernului privind crearea Parcului Industrial „Răut” 526/2013 (RomânăRusă)

 

Prezentări și informații:

 • Intelligent Low-Cost Location for Automotive Suppliers (USAID) – Engleză
 • Ghidul investitorilor Moldova (PwC) – Engleză

 

Dacă ați decis să participați la Concurs, trebuie să pregătiți un set de acte:

 1. Cerere –  descărcați, completați câmpurile, imprimați cererea și semnați-o
 2. Documente de identificare:
 • Copia certificatului înregistrării de Stat, copia autentificată a statutului și Extrasul din Registrul persoanelor juridice (pentru persoanele juridice înregistrate în Moldova)
 • Copia certificatului de înregistrare, copia statutului (pentru persoane juridice străine)
 • Copia buletinului de identitate (pentru persoane fizice)
 1. Proiectul investițional
 2. Certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul de Stat (pentru persoanele juridice întregistrate în Moldova)
 3. Declarația bancară care să confirme capacitatea investitorului de a acoperi cel puțin 25% din cheltuielile prevăzute de proiectul investițional (model)
 4. Copia documentului ce confirmă achitarea taxei de concurs (200 MDL)

După ce ați pregătit toate documentele, puneți-le într-un plic și transmiteți-l secretarului Comisiei de concurs.