• 16 MAY 16
  • 0
  IUNIE 2016 – Un nou concurs pentru Rezidenți

  IUNIE 2016 – Un nou concurs pentru Rezidenți

  Societatea pe Acțiuni „Răut” – Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „Răut” anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale, ce urmează să fie realizate în cadrul Parcului Industrial „Răut”în baza loturilor formate din: încăperile izolate ale blocurilor 57A, 57B, 50A, 50, 1A și stației de pompare propuse în locațiune, blocul 57K propus pentru comercializare precum și a terenurilor aferente propuse în arendă, respectiv.

  Concursul va avea loc pe data de 17 iunie 2016, ora 14.30 în incinta blocului administrativ „Răut” SA, cu sediul: str. Decebal, 13, mun. Bălţi.

   

  Spre locațiune se expun:

  Nr./o Lot nr. Denumirea încăperii Număr cadastral Suprafața, m.p. Suprafața totală, m.p.
  1 Lot I 57A/3-9 0300207658.01 35,2 35,2
  2 Lot II 57A/3-15 0300207658.01 38,1 72,6
  57A/3-16 34,5
  3 Lot III 57A/3-17 0300207658.01 17,1 17,1
  4 Lot IV 57A/3-18 0300207658.01 17,1 17,1
  5 Lot V 57A/3-21 0300207658.01 37,7 37,7
  6 Lot VI 57B/P-2 0300207658.03.003 16,7 76,9
  57B/P-3 0300207658.03.003 28,8
  57B/P-4 0300207658.03.003 2,2
  57B/P-5 0300207658.03.003 29,2
  7 Lot VII 57B/P-6 0300207658.03.003 218,0 232,0
  57B/P-8 0300207658.03.003 14,0
  8 Lot VIII 57B/P-7 0300207658.03.003 105,5 108,5
  57B/P-1 0300207658.03.003 3,0
  9 Lot IX 50A 0300207658.06 3401,6 15654,8
  50 0300207658.05 12253,2
  10 Lot X Stația de pompare/2 0300207658.15 38,9 Încăperi – 38,9Teren – 4200,0
  Teren adiacent 4200,0
  11 Lot XI 1A 4366,1 4366,1

  Spre comercializare:

  Nr./o Lot nr. Denumirea Număr cadastral Suprafața, m.p. Prețul inițial de comercializare
  12 Lot XII Construcție nefinalizată (fundament) 350,0 400.000 lei

  I. CONDIŢIILE CONCURSULUI
  1. La concurs pot participa:
  a) persoane fizice şi juridice autohtone;
  b) persoane fizice şi juridice străine.
  Participanţii pot acţiona personal sau prin intermediul persoanelor sale împuternicite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  2. Participanţii au dreptul să se familiarizeze cu setul de documente, să viziteze obiectele, expuse spre locaţiune și spre comercializare.
  3. Participanţii prezintă proiectele investiţionale de desfășurare a activității industriale în cadrul Parcului Industrial „Răut” cu utilizarea tehnologiilor moderne şi inovaţionale, şi de prestare servicii conexe.

  II. MODUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
  4. Pentru participare la concurs candidaţii prezintă setul de documente, conform prevederilor Caietului de sarcini.
  5. Plata de participare pentru fiecare lot expus pentru locațiune/arendă constituie 200 lei prin virament la contul de decontare „Răut” SA. Destinaţia plăţii: taxa de participare la concurs.
  6. Rechizitele bancare ale Societății pe Acțiuni „Răut” – întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „Răut”
  Beneficiar: „Răut” SA
  Cod fiscal: 1002602000612
  Cod bancar: 222400001100296
  Banca beneficiarului: BC „Victoriabank” SA, filiala nr.1 Bălţi
  Codul băncii: VICBMD2X740.
  IBAN – MD16VI222400001100296MDL
  7. Persoana responsabilă pentru recepționarea ofertelor de participare la concurs este Dmitri Gudumac.
  8. Ofertele de participare la concurs se prezintă în limba de stat, în plic sigilat pe adresa: MD-3121, mun. Bălţi, str. Decebal,13. La recepţionarea setului de documente se aplică ștampila umedă a „Răut” SA.
  9. Ofertele de participare la concurs se înregistrează în ordinea primirii, indicându-se data şi ora primirii.
  10. Termenul limită de recepţionare a ofertelor: 16 iunie 2016, ora 16-00.
  11. Înregistrarea participanților se efectuează pe data de 17 iunie 2016, de la 1130 până la 1300.

  III. ALTĂ INFORMAŢIE
  12. Caietul de sarcini, informaţia suplimentară, inclusiv cu privire la actele normative în vigoare despre modul de desfăşurare a concursului, precum si alte documente, pot fi solicitate la sediul „RĂUT” SA, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „RĂUT”. Telefon de contact: 067230501, e-mail: start@industrialpark.md.

  Leave a reply →

Leave a reply

Cancel reply

Photostream